Thursday, April 21, 2016

SHABAAN AUR RAJAB

🌹 SHABAAN AUR RAJAB 🌹

🌹Khaliq e kainat ki qudrat to dekhiye
Rakhkhi hy kya mahino ki izzat to dekhiye

🌹Asgar, Jawaad aaye Ali aaye mah me
Maah e Rajab me kitni hy barkat to dekhiye

🌹Gar teen ko hussain to abbas chaar ko
Abbas aur hussain ki qurbat to dekhiye

🌹Phir waqt ka imam zamane me ayega
Seerat nabi ki hogi wo surat to dekhiye

🌹Phir iske baad shahr e ramazan aayega
Inke tufail God ki rahmat rahmat to dekhiye

🌹Zeeshan dono mahe mubarak hy muttasil
Shaban aur rajab ki yeh azmat to dekhiye

No comments:

Post a Comment

Your comments are appreciated and helpful. Please give your feedback in brief.